کارگو گروه تجاری روناک این امکان در اختیار ان دسته از عزیزانی که به صورت حضوری و حقیق از ترکیه اقدام به خرید کالا کرده اند بتوانند با سیستم کارگو ما به دو شکل هوایی و زمینی بار و محموله خودشان را به ایران ارسال کنند

17

مراحل ارسال زمینی :

مراحل کار به این شکل میباشد که دوستان بعد از خرید خود میتوانند محموله را در فروشگاه گذاشته و اعضاء تیم کارگو ما اقدام به جمع آوری کالا از فروشگاها کرده و یا مسقیم تحویل دفتر گروه تجاری روناک کرده و بعد از انجام مراحل بسته بندی و انجام امور مربوط کالا به صورت زمینی به ایران و بازرگان فرستاده و بعد از انجام مراحل گمروکی و ترخیص بار در بازرگان به انبار تهران منتقل کرده و صاحبانه کالا در دفتر تهران حضور به حمد رسانده و بار خود را تحویل میگیرند

لازم به ذکر است ارسال محموله باری به این روش معمولا بین یک الی دو هفته زمان میبرد.

network-bg-image-home-replacement01

مراحل ارسال هوایی :

مراحل کار به این شکل میباشد که دوستان بعد از خرید خود میتوانند محموله را در فروشگاه گذاشته و اعضاء تیم کارگو ما اقدام به جمع آوری کالا از فروشگاها کرده و یا مسقیم تحویل دفتر گروه تجاری روناک کرده و بعد از انجام مراحل بسته بندی و انجام امور مربوط کالا به صورت هوایی به ایران و تهران فرستاده و بعد از انجام مراحل گمروکی و ترخیص بار در در گمروک فرودگاه در تهران به انبار تهران منتقل کرده و صاحبانه کالا در دفتر تهران حضور به حمد رسانده و بار خود را تحویل میگیرند

لازم به ذکر است ارسال محموله با روش هوایی بسیلر کار امد تر و سریع تر از زمینی میباشد و حداکثر 3 روز بعد از تحویل بار در ترکیه به ما محموله شما در تهران حاضر میباشد