مشارکت در خرید

گروه تجاری روناک آمادگی خود را در بخش مشارکت خرید با سرمایگذارانی که قصد دارند با ما به صورت شراکتی خرید کنند اعلام میکند.

mosharekat-404x246

روند کار به این شکل میباشد تی یک قرار داد  که سرمایه گذار ایرانی با ادرس دهی از محموله که خریداری کرده در نزد مغازه داران و عمده فروشان ترک و پرداخت 50% از ارزش محموله به ما گروه تجاری روناک به عنوان وکیل حقیقی با پرداخت تمام ارزش کالا جنس را تحویل گرفته و اقدام به ارسال کالا به ایران مینمایید و بعد از مراحل ارسال و تایید بار در انبار ایران صاحبان کالا میتوانند حضور به هم رسانده و بعد انجام مراحل تسویه حساب تمامی کالا خود را تحویل گرفته و یا میتوانند با معرفی فروشگاها و و اجناس مورد نظرشان و همچنین پرداخت 50% از کل ارزش قرار داد به گروه تجاری روناک تیم کارگو ما در سطح شهر با توانای های شناخت و آگاهی و تجربه در این زمینه با سرعت هر چه بیشتر اقدام به خرییداری و جمع اوری کالا کرده در زمانی اندک اقدام به ارسال کالا به ایران مینمایید و بعد از مراحل ارسال و تایید بار در انبار ایران صاحبان کالا میتوانند حضور به هم رسانده و بعد انجام مراحل تسویه حساب تمامی کالا خود را تحویل گرفته