خدمات حمل و نقل

حمل و نقل هوایی
روناک جهت رفع نیاز مشتریان خود و سهولت در ترانزیت کالا این روش از حمل و نقل را نیز ارائه می دهد.

حمل و نقل هوایی

حمل و نقل ریلی
حمل و نقل ریلی از دیگر راههای حمل و نقل بین المللی کالا می باشد.که علیرغم وجود مزایای زیاد، امروزه خیلی مورد توجه مشتریان قرار نمی گیرد.

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل دریایی
گروه تجاری روناک با بهره گیری از پرسنل کارآزموده و باتجربه کالای شما را از طریق دریا در کمترین زمان ممکن و با هزینه اندک انتقال خواهد داد.

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل جاده ای
حمل و نقل زمینی از عمده ترین خدمات گروه تجاری روناک می باشد. این شرکت در زمینه حمل و نقل زمینی ارائه دهنده بهترین خدمات ترانزیت کالا می باشد.

حمل و نقل جاده ای


انبار کالا
گروه تجاری روناک با در اختیار داشتن 2 انبار بزرگ در استانبول امکان نگاه داری از مرسوله های ارسالی شما را تا زمان ارسال و انجام امور اداری مربوط به ارسال را دارد.

انبار کالا

مشارکت در خرید
گروه تجاری روناک آمادگی خود را در بخش مشارکت خرید با سرمایگذارانی که قصد دارند با ما به صورت شراکتی خرید کنند اعلام میکند.

مشارکت در خرید


ارسال بار
روناک این امکان در اختیار مشتریان که به صورت حضوری و حقیق از ترکیه اقدام به خرید کالا کرده اند بتوانند با سیستم کارگو ما بار و محموله خودشان را به ایران ارسال کنند

ارسال بار

تعرفه حمل و نقل
جدول قیمت این هفته خدمات حمل و نقل گروه تجاری روناک

تعرفه حمل و نقل